Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Babesia Babesia microti, Babesia divergens et Babesia bovis
Choroba: Babeszioza Babesiosis

Chorobę (opisywana w Europie i w Ameryce Północnej) wywołują pierwotniaki z rzędu Piroplasmida. Żywicielem Babesia microti jest nornica, natomiast B. bovis i B. divergens – przeżuwacze. Żywicielem jest również bezkręgowiec: kleszcz z rodzaju Ixodes. Zakażone kleszcze przenoszą pasożyty do krwi człowieka, zatem babeszioza to choroba odzwierzęca. Babesie pasożytują w krwinkach. Babesie mają kształt rogalikowaty, o wymiarach 1,5-2x0,4-0,5 µm. B. divergens wywołuje u bydła chorobę o nazwie krwawy mocz.

Babeszioza u człowieka objawia się gorączką, dreszczami, krwiomoczem, nudnościami, wymiotami, niedokrwistością hemolityczną, powiększeniem wątroby i śledziony. Niekiedy kończy się śmiercią.

Leczenie polega na podawaniu preparatów chininowych i klindamycyny. W intensywnym zakażeniu konieczna jest wymienna transfuzja krwi.

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa