Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Polityka prywatności


Korzystając z niniejszego serwisu internetowego akceptujesz zasady zawarte w niniejszej w Polityce Prywatności.

Jako właściciele serwisu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób niniejszy serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników naszego serwisu.

Dane Osobowe


W czasie korzystania z niniejszego serwisu możesz zostać poproszony(a) o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony(a), to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnego informatora

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego informatora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i miasta zamieszkania. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu. Miasto jest daną statystyczną dot. moich czytelników.

W każdej chwili będziesz mógł lub mogła anulować subskrybcję zgłaszając nam taki zamiar, lub klikając w przeznaczony do tego link znajdujący się w stopce wiadomości od nas.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z niniejszym serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do prowadzonej działalności (np. zmiany, nowości, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis.

Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Jawne Dane Osobowe

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów lub wypowiedzi na forum są dostępne dla wszystkich czytelników forum. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci niezamówionych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do zrealizowania danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies na może być tzw. pop-up window informujący o zaletach produktu lub usługi zachęcający do jego kupienia. Dzięki cookies ten pop-up pokazuje się danej osobie tylko raz dziennie.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach niniejszego serwisu lub w korespondencji przez nas wysyłanej.

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa