Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Wyrażamy zgodę na publikację na innych stronach www oraz w mediach „papierowych” tekstów pochodzących z niniejszego serwisu przy spełnieniu poniższych warunków:

Notatka o pochodzeniu tekstu

Jeśli chcesz umieścić jakiś artykuł lub fragment pochodzący z naszej strony, musisz podać źródło pochodzenia tekstu wraz z linkiem do serwisu (dotyczy stron www) lub w przypadku mediów „papierowych” adresu serwisu: http://www.igya.pl.

Obowiązkowy kod HTML notatki:

<p><strong>Źródło: </strong><a title="Tytuł artykułu" href="Link do artykułu"><strong>Tytuł artykułu</strong></a>
<strong>Serwis: </strong><a title="Sekrety Zdrowia" href="http://www.igya.pl"><strong>Sekrety Zdrowia</strong></a></p>


Jeśli chcesz na przyklad umieścić na swojej stronie artykuł „Leczenie wodą utlenioną”, musisz dodać na stronę następujący kod html:

<p><strong>Źródło: </strong><a title="Leczenie wodą utlenioną" href="http://www.igya.pl/oczyszczanie/leczenie_woda_utleniona.html"><strong>Leczenie wodą utlenioną</strong></a>
<strong>Serwis: </strong><a title="Sekrety Zdrowia" href="http://www.igya.pl"><strong>Sekrety Zdrowia</strong></a></p>

Brak notatki będziemy traktować jako naruszenie praw autorskich.

Jeśli ktoś z jakichś powodów nie chciałby umieszczać ww. notatki, wymaga to naszej pisemnej zgody. Przyjmujemy prośby wysyłane na piśmie lub e-mailem. Przy wysyłaniu prośby należy powiadomić nas o chęci zamieszczenia tekstu, podając aktualny adres serwisu, w którym ma się on znaleźć.

Zastrzegamy sobie prawo do niewyrażenia zgody na publikację.

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa