Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Pasożyt: Zarodziec malaryczny Plasmodium vivax

Parazytoza: Zimnica Malaria

Biologia

Cykl rozwojowy. Żywicielem pośrednim pasożyta jest człowiek. W organizmie człowieka rozmnaża się bezpłciowo. Żywicielem ostatecznym jest komar z rodzaju Anopheles. W ciele komara parazyt rozmnaża się płciowo i bezpłciowo.

Zakażony komar ssąc krew wprowadza do organizmu człowieka sporozoity. Sporozoity wraz z krwią płyną do wątroby, śledziony i węzłów chłonnych. Tutaj przekształcają się w schizonty, dzielące się na kryptozoity. Jest to tzw. schizogonia pozakrwinkowa (egzoerytrocytarna). Po około 14 dniach kryptozoity przenikają do krwinek, gdzie tworzą pierścieniowate formy. W erytrocytach przekształcają się w schizonty właściwe, które ulegają podziałowi na merozoity. To stadium cyklu rozwojowego pasożyta nosi nazwę schizogonii krwinkowej (endoerytrocytarnej). Podczas podziałów schizontów na merozoity dochodzi do masowego pękania krwinek. Objawia się to dreszczami, gorączką, uczuciem zimna i obfitymi potami. Taki gorączki pojawiają się co 48 h. Po około 5 dniach niektóre merozoity przeobrażają się w makro- i w mikrogametocyty (mikro- i makrogamonty). Podczas wysysania krwi komar pobiera gamonty, które w jego ciele przekształcaja się w mikro- i w makrogamety; dochodzi do zapłodnienia i powstania ruchliwej zygoty – ookinety. Ookineta przebija ścianę przewodu pokarmowego i osiedla na zewnętrznej jego stronie, przekształcając się w oocystę. Oocysta przechodzi w sporocystę, która po podziale daje sporozoity. Sporozoity przedostają się do ślinianek komara i wraz ze ślina opuszczają ciało owada.

Diagnostyka

Krew do badań najlepiej pobierać w czasie wystąpienia gorączki i uczucia zimna. Można zastosować barwienie Giemsy-Romanowskiego. W krwinkach spostrzec można charakterystyczne pierścienie z czerwonym oczkiem.

Leczenie

Najczęściej: chlorochina (Arechin): per os pierwsza dawka 4 tabl. 250 mg, po 6 h 2 tabl. 250 mg, potem przez 3 dni po 500 mg 1 raz dz. W II etapie leczenia podaje się prymachinę (Primaquin) 15 mg dziennie przez 2 tygodnie. W razie oporności stosuje się Fansidar (pirymetamina 25 mg+sulfadoksyna 500 mg) – 3 tabl. lub 3 amp. domięśniowo jednorazowo.

Epidemiologia

Zapobieganie zimnicy polega głównie na biologicznym i chemicznym zwalczaniu komarów w różnych stadiach rozwojowych. Zapobieganie przedostawaniu się komarów do pomieszczeń mieszkalnych. Duże znaczenie ma chemioprofilaktyka (Meflochin = Lariam, Mefloquin: 250 mg raz na 7 dni; Arechin 1 raz w tygodniu 500 mg, kurację zastosować z 1 tygodniowym wyprzedzeniem wyjazdu do kraju w którym panuje zimnica).

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa