Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Pluskwa domowa - (Cimex lactularius)

Wiadomości ogólne

Należą do rzędu pluskwiaków róznoszkrzydłych Heteroptera. Owad brunatny, spłaszczony, o skrzydełkach zredukowanych i czułkach 4-członowych; owłosiony, dorastający do 5 mm długości. Są aktywne nocą. Żywią się krwią ludzi, podobnie jak ich larwy. Owady chowają się za dnia w szpary łóżek, do sienników, tapicerki, podłóg, mebli, pod tapety i do rurek instalacji elektrycznej. Jaja są składane wiosną, po kilkadziesiąt, na przedmiotach domowych, w szparach. Larwy wylęgają się z jaj po 3 tygodniach. Okres larwalny trwa około 2 miesiące. W razie braku człowieka atakują inne ssaki, a nawet ptaki. Na ludziach z kolei może pasożytować pluskwa gołębia Cimex columbarius, która żyje w kurnikach i w pobliżu gniazd gołębi. Może nie spożywać pokarmu przez rok. Przenoszona jest z pośrednictwem ubrań i sprzętów domowych.

Objawy

nieprzyjemny zapach w miejscu żerowania owadów; skórne zmiany alergiczne na skórze, grudki zapalne, świąd skóry, pokrzywka, rzadziej nasilony katar i częste kichanie.

Zwalczanie

jest trudne. Wykorzystuje się do tego celu środki owadobójcze dostępne w sklepach ogrodniczych oraz w aptekach, np. Tetramethrin, Deltamethrin, Allethrin, Pyrethrins - aerozole, proszki, roztwory. Skórne zmiany leczy się preparatami przeciwhistaminowymi, odkażającymi, przeciwzapalnymi i przeciwświądowymi (patrz Acarida). Zapobiegawczo stosuje się preparaty odstraszające owady, np. na bazie olejków eterycznych.

{mos_fb_discuss:5}

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa