Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Metody diagnostyczne

Kwantowe oszustwa

Fizyka kwantowa

Niniejszy artykuł ma stanowić prosty i zrozumiały przewodnik po podstawowych zasadach mechaniki kwantowej. Artykuł powstał w odpowiedzi na liczne oszustwa osób podających się za ekspertów w dziedzinie mechaniki kwantowej; przede wszystkim zwodzą oni innych używając skomplikowanych i niejasnych pojęć. W moim przekonaniu stworzenie prostego przewodnika po prawdziwych zasadach mechaniki kwantowej pozwoli większej liczbie osób przejrzeć na oczy i odróżnić prawdę od fałszu.

Czytaj więcej: Kwantowe oszustwa

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Diagnostyka i terapia biorezonansowa

Diagnostyka i terapia biorezonansowa

W związku z tym, że ostatnio coraz więcej w środkach masowego przekazu mówi się o diagnostyce i terapii energoinformacyjnej, elektropunkturowej i o biorezonansie, zdecydowaliśmy się na przybliżenie tych metod po raz kolejny (ostatnio pisaliśmy na ten temat 2 lata temu). Jest to tym bardziej konieczne, że nawet w Wikipedii nie zamieszczono wiarygodnych informacji na ten temat, traktując zagadnienie powierzchownie, a miejscami wręcz z rażącym brakiem szacunku dla faktów (by nie rzec, że wypisuje się tam po prostu brednie)

Reinhold Voll - twórca metody biorezonansowej

Bezspornym jest fakt, że każda żywa istota, każdy jej układ i narząd, każda tkanka i każda komórka emituje prąd elektryczny i pole elektromagnetyczne. Diagnostyka bazująca na tym zjawisku opiera się na znajomości dokładnie określonych wartości liczbowych owych pól elektromagnetycznych. Możliwe jest ustalenie, czy narząd emituje pole odpowiadające zdrowemu organowi, czy uległ on procesowi patologicznemu. Co więcej, znane są częstotliwości emitowane przez każdą poszczególna bakterię, wirusa, pasożyta.

Np. komórki zdrowej wątroby emitują inne pole elektromagnetyczne, niż komórki tej samej wątroby, w której znajduje się jakiś pasożyt, wirus, czy przebiega proces chorobotwórczy.

Historia powstania metody elektropunkturowej diagnostyki metodą r. volla (EAV)

Obecnie szczególne zainteresowanie wywołuje metoda elektroakupunkturowej diagnostyki i terapii, wprowadzonej do medycyny w 1953 roku przez doktora medycyny Reinholda Volla.

Doktor R. Voll był niemieckim naukowcem, badaczem i lekarzem. Zaproponowana przez Volla metoda diagnostyczna przewyższyła jakościowo wszystkie poprzednie metody diagnostyczne.

Czytaj więcej: Diagnostyka i terapia biorezonansowa

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Przypadek kliniczny. Diagnostyka metodą Volla, Vegatest

 

Przytaczamy przykład z praktyki dr Olgi Jelisejewej świadczący o tym, jak skuteczna jest diagnostyka elektropunkturowa metodą Volla, Vegatest w porównaniu z bezsilnością ortodoksyjnej medycyny.

Pacjentka w wieku 52 lat nagle straciła wzrok. Następnie pojawiło się prawostronne osłabienie. Postawiono diagnozę - „guz mózgu”. Przeszła pełne komputerowe badanie tomograficzne i guza nie wykryto. Zmieniono diagnozę na „stwardnienie rozsiane”. Po upływie 6 miesięcy rozeszły się kości prawego stawu skokowego. Założono gips. Zalecono fizjoterapię, po czym pojawiły się silne bóle głowy. Równocześnie z bólami głowy wystąpił prawostronny paraliż. Tomografia komputerowa wykazała zniszczenie lewej piramidy kości skroniowej. W kale pojawiła się krew. 

Czytaj więcej: Przypadek kliniczny. Diagnostyka metodą Volla, Vegatest

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Biorezonans - nowa medycyna XX wieku

Zniekształcający rezonans może utrzymywać się przez wiele lat, a nawet przenosić się holograficznie, włączony do sprali DNA, na kolejne pokolenia (czyli dawać homeopatyczne „miazmaty”). Identyfikacja rezonansu oraz dokładna i odpowiednia terapia ekwiwalentnym lub komputerowym lustrzanym odbiciem, jak to się robi w przypadku wytłumiania hałasu, może przypuszczalnie przywrócić harmonię.

Czytaj więcej: Biorezonans - nowa medycyna XX wieku

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Kontrowersje związane z mammografią

Kontrowersje związane z mammografią

mammo

Badania przeprowadzone w Danii w 2005 roku świadczyły rzekomo o tym, że poddawanie się badaniu mammograficznemu piersi przez kobiety zmniejszyło śmiertelność w wyniku raka piersi o 25%. Wydawało by się, że rezultaty badań stanowią właśnie potwierdzenie tego, co powtarzają nam lekarze, i co każą nam robić. Lecz grupa duńskich i norweskich naukowców zweryfikowała wnioski wyciągnięte z badań, uzupełniając je wstępnie o pewne świeże dane. Oto, co uzyskali:

Ich zdaniem rezultaty badań podane wcześniej opinii publicznej przeczą rzeczywistości. Okazało się, że regularne badania mammograficzne nie tylko nie zmniejszały śmiertelności w wyniku raka piersi, lecz śmiertelność była mniejsza w rejonach, w których kobiety nie poddawały się mammografii.

 

Zdaniem wielu specjalistów mammografia pod względem dokładności badania nie przewyższa zwykłego badania palpacyjnego.

Duńscy uczeni sprawdzili roczną dynamikę zgonów na raka piersi w dwóch regionach kraju. W jednym z nich prowadzono program testowania na okoliczność chorób onkologicznych, a w drugim – nie. W celu uzyskania rzetelnych danych porównali rezultaty z poziomem śmiertelności w wyniku nowotworu złośliwego piersi z 10 lat poprzedzających program poddawania kobiet mammografii, i z 10 lat po wprowadzeniu badania rentgenologicznego.

Rezultaty wykazały, że w regionach, w których prowadzono testowanie mammograficzne umierało o 1% mniej kobiet w wieku od 55 do 74 lat, niż przed programem diagnozowania mammograficznego. W okolicach, w których nie poddawano kobiet badaniu mammograficznemu, śmiertelność spadła o 2%. W grupie kobiet w wieku od 35 do 54 lat procent umieralności zmniejszył się odpowiednio o 5 i 6%.

Czytaj więcej: Kontrowersje związane z mammografią

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Metoda Volla

Wielu naszych Czytelników intryguje tajemnicza metoda diagnostyki, podczas której badana osoba trzyma w ręku elektrodę, a operator wprawnie przykłada sondę do dłoni w odpowiednich miejscach. W tym artykule uchylimy rąbka tajemnicy. Dowiemy się także do czego ta metoda jest używana i do czego może się przydac każdemu osobiście. 

Czytaj więcej: Metoda Volla

Napisz komentarz (8 Komentarzy)