Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Publikujemy list otwarty dr Olgi Jelisejewej do Lekarzyeliseeva_o

Szanowni koledzy!
To, że prawdopodobnie nie poświęciliście należytej uwagi odpowiednim rozdziałom w Waszych starych dobrych podręcznikach, zawczasu nie zainteresowaliście się pracami uczonych parazytologów światowej sławy takich jak K. Skriabin i B. Astafiew, doktor nauk medycznych O. Ilińska, O. Pozdjejew, W. Pakrowski, S. Prozoriewski i wielu innych, nie daje Wam żadnego moralnego prawa, by nazywać nieznane Wam osobiście metody diagnostyki i leczenia „okołonaukowymi” lub co gorsza „szarlatanerią medyczną”. Jeśli Wam, szanowni pracownicy instytutów badawczo-naukowych i laboratoriów coś wydaje się niepojęte lub niezwykłe w diagnozach lekarzy medycyny „alternatywnej”, stanowi to przede wszystkim powód do odwiedzenia biblioteki w celu dokładniejszego przeanalizowania zjawisk, nie zaś do pospiesznego, emocjonalnego osądu w stylu średniowiecznej inkwizycji.
Przypomnijcie sobie podstawowy postulat naszej przysięgi: „Przede wszystkim nie szkodzić czynem, słowem ani myślą”.
W rezultacie masowej migracji ludności Ziemi, dawne egzotyczne infekcje stają się infekcjami rodzimymi. Pod wpływem różnego rodzaju stresów i niesprzyjającej sytuacji ekologicznej zmniejsza się ogólna odporność człowieka, a czynniki infekcyjne i pasożytnicze ulegając mutacjom stają się zdolne do opanowywania nowych obszarów i grup narządów naszego organizmu, na skutek czego niektóre metody laboratoryjne okazują się przestarzałe, a wyniki analiz uzyskiwane przy ich pomocy – błędne. W konsekwencji pojawiają się nierozpoznane na czas prawdziwe przyczyny tej lub innej choroby, niedokładne lub błędne diagnozy. Jednocześnie wiele nowych metod jest jeszcze nie dość skuteczne, a często niedostępne dla Ministerstwa Zdrowia w związku z brakiem funduszy.
W naszym ośrodku pracujemy na atestowanej i zaaprobowanej do zastosowania najnowszej aparaturze z wykorzystaniem metodyki zatwierdzonej przez instytuty medyczne i wiodące kliniki Moskwy. Nasze metody diagnostyki pozwalają wykrywać ogromną większość znanych czynników infekcyjnych i sprawców patologii w różnych stadiach rozwoju.
Drodzy lekarze! Zjednoczmy nasze wysiłki i ukierunkujmy je nie na wzajemne stosunki i walkę teorii, tylko na wspólną walkę o zdrowie człowieka w obliczu wciąż zmieniających się pasożytów i mikroorganizmów ludzkiego ciała.
Życzę wszystkim nam sukcesów!

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa